Bán phế liệu được ưu đãi thuế

Thu nhập từ việc bán phế liệu, phế phẩm có liên quan đến hoạt động sản xuất mà hoạt động này được hưởng ưu đãi thuế thì thu nhập từ bán phế liệu cũng sẽ được hưởng ưu đãi thuế.

thue suat ban phe lieu

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 122 vừa được ban hành, hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2012.

Nghị định 122 cũng cho phép phần thu nhập từ hoạt động xuất bản hưởng thuế suất ưu đãi là 10% (thuế suất thông thường là 25%), tổ chức tài chính vi mô thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng sẽ hưởng thuế suất ưu đãi là 20%. Ngoài ra, các khoản chi cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp sẽ được trừ ra trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty thu mua phế liệu Bảo Phát theo nguồn Pháp luật tphcm

Nhận xét - Bình luận ::

Có thể bạn quan tâm