Bảng giá phế liệu các loại
STT Loại phế liệu Giá từ Giá đến Đơn vị tính
1 Sắt thép 7.000 9.500 VNĐ / Kg
2 Nhôm máy 25.000 32.000 VNĐ / Kg
3 Nhôm đà 33.000 42.000 VNĐ / Kg
4 Inox 304 23.000 35.000 VNĐ / Kg
5 Inox 201 10.000 17.000 VNĐ / Kg
6 Inox 430 8.500 13.000 VNĐ / Kg
7 Đồng thau 75.000 120.000 VNĐ / Kg
8 Mạt đồng thau 50.000 70.000 VNĐ / Kg
9 Đồng đỏ 120.000 150.000 VNĐ / Kg
10 Đồng cáp 130.000 165.000 VNĐ / Kg