Bảng giá phế liệu đồng
Nhóm phế liệuPhân loại phế liệuĐơn giá (VND/Kg)
Bảng giá phế liệu đồngGiá đồng cát phế liệu125.000 - 369.000
Giá đồng đỏ phế liệu115.000 - 250.000
Giá đồng vàng phế liệu95.000 - 185.000
Giá mạt đồng vàng phế liệu75.000 - 145.000
Giá đồng cháy phế liệu120.000 - 175.000

Thu mua phế liệu đồng