Bảng giá phế liệu hợp kim
Nhóm phế liệuPhân loại phế liệuĐơn giá (VND/Kg)
Bảng giá phế liệu hợp kimGiá mũi khoan, dao phay, khuôn hợp kim, Carbay280.00 - 610.000
Giá phế liệu thiếc180.000 - 220.000

Thu mua phế liệu hợp kim và nikens