Bảng giá phế liệu sắt
Nhóm phế liệuPhân loại phế liệuĐơn giá (VND/Kg)
Bảng giá phế liệu sắtGiá sắt đặc11.000 - 19.000
Giá sắt vụn máy móc6.500 - 15.000
Giá sắt vụn rỉ sét6.000 - 15.000
Giá Bazo sắt6.000 - 10.000
Giá sắt vụn5.500
Giá sắt công trình9.500
Giá dây sắt thép9.500

Thu mua phế liệu sắt